GrönVäx speciella inneslutning gör det möjligt att applicera staven året runt, förutsatt att det går att göra hål i marken.

Dosering

Träd, etablerade

Stamdiameter Antal stavar
5 cm
2 st
5-10 cm
3 st
Över 10 cm
3-5 st

Buskar, etablerade

Stamdiameter Antal stavar
Längre än 2 m
2 st
Högre än 2 m
4 st

Gör så här

1. Gör ett hål i marken. Hålet görs med ett ströpett eller liknande redsktap och görs utmed trädets dropplinje. Hålet bör vara 3-4 dm djupt beroende på markförhållanden. En torrare jordmån har något djupare rötter och gynnas följaktligen av ett något djupare hål.

Gödselstav

2. Avlägsna gödselstavens övre vita lock. Placera staven så att dess övre del är 1-3 dm under markytan. Fördela på liknande sätt resterande stavar jämnt fördelat utmed trädet eller buskens dropplinje.

Gödselstav

3. Stampa till med klacken ovanpå jorden så att hålet försvinner.

Gödselstav

4. Njut av att trädet eller busken nu all sin enkelhet kan frodas och åtnjuta sig den näring som den behöver.