GrönVäx är ett professionellt
gödselmedel för dina träd och buskar

Gödselstav
Gödselstav

Ofta gödslar vi gräsmattan så den blir frodigt grön och fin men även buskar och träd behöver påfyllning av olika näringsämnen. Med GrönVäx tillför du nytt liv till dina träd och buskar på ett enkelt och billigt sätt.

  • Växtnäringen tillförs vid rötterna, där den verkligen gör nytta
  • Trädet/busken får näringen, inte ytligt växande gräs och ogräs
  • Tätar glesa häckar
  • Rätt mängd näring ges succesivt till varje enskilt träd/buske
  • Långtidsverkande effekt under 3 år
  • Enkelt att använda

Till större beställningar och offertförfrågningar