GrönVäx gödselstav är ett professionellt
gödselmedel för dina träd och buskar

Gödselstav
Gödselstav

Ofta gödslar vi gräsmattan så den blir frodigt grön och fin men även buskar och träd behöver påfyllning av olika näringsämnen. Med GrönVäx tillför du nytt liv till dina träd och buskar på ett enkelt och billigt sätt.

  • Växtnäringen tillförs vid rötterna, där den verkligen gör nytta
  • Trädet/busken får näringen, inte ytligt växande gräs och ogräs
  • Tätar glesa häckar
  • Rätt mängd näring ges succesivt till varje enskilt träd/buske
  • Långtidsverkande effekt under 3 år
  • Enkelt att använda

GrönVäx speciella inneslutning gör det möjligt att applicera staven året runt, förutsatt att det går att göra hål i marken.

Dosering

Träd, etablerade

Stamdiameter Antal stavar
5 cm
2 st
5-10 cm
3 st
Över 10 cm
3-5 st

Buskar, etablerade

Stamdiameter Antal stavar
Lägre än 2 m
2 st
Högre än 2 m
4 st

Gör så här:

1. Gör ett hål i marken. Hålet görs med ett ströpett eller liknande redskap och görs utmed trädets dropplinje. Hålet bör vara 3-4 dm djupt beroende på markförhållanden. En torrare jordmån har något djupare rötter och gynnas följaktligen av ett något djupare hål.

Gödselstav

2. Avlägsna gödselstavens övre vita lock. Placera staven så att dess övre del är 1-3 dm under markytan. Fördela på liknande sätt resterande stavar jämnt fördelat utmed trädet eller buskens dropplinje.

Gödselstav

3. Stampa till med klacken ovanpå jorden så att hålet försvinner.

Gödselstav

4. Njut av att trädet eller busken nu all sin enkelhet kan frodas och åtnjuta sig den näring som den behöver.

Näringsinnehåll

Innehåller alla näringsämnen dina träd och buskar behöver.

Totalt är det hela 16 ämnen som är direkt livsviktiga för att alla träd och buskar ska kunna växa och må bra. En obalans och/eller underskott av något av dessa näringsämnen leder till sämre tillväxt, övervintring, fruktsättning samt motståndskraft mot diverse sjukdomar. En garanterat god näringstillgång leder helt enkelt till mer vitala och välmående buskar och träd! Ofta skapar man goda tillväxtbetingelser när man planterar ett träd. Inte alltför sällan tillför man då inköpt jord berikad med extra växtnäring. I takt med trädets etablering och tillväxt, tar dock denna näring successivt slut. En berikning med gödselstavar garanterar därför fortsatt god tillgång till trädets eller buskens växtnäringsbehov!

GrönVäx gödselstav innehåller alla näringsämnen för träd och buskar:
Näringsinnehåll viktprocent: Totalkväve (N) 15 (Varav Nitrat 3,0 Ammonium 7,0 Urea 2,0 Metylenurea3,0) / Fosfor (P) 3,0 / Kalium (K) 11 / Magnesium (Mg) 1,2 / Svavel (S) 9 / Bor (B) 0,036 / Koppar (Cu) 0,015 / Järn (Fe) 0,6 / Mangan (Mn) 0,240 / Molybden (Mo) 0,001 / Zink (Zn) 0,012 /

I samband med beskäring gör GrönVäx gödselstav extra nytta

Grundprincipen vid all beskärning är att ta bort delar av en växt så att andra delar stimuleras att växa snabbare och bli starkare. Detta är helt tydligt vid ”toppning”: knoppen vid änden av en gren är dominerande i förhållande till sidoknopparna, och det innebär att toppknoppen får flest näringsämnen för att växa. Om denna toppknopp tas bort, stimuleras sidoknopparna att växa. Resultatet blir att växten blir fylligare istället för högre. Om en växt inte har tillgång till tillräckligt mycket näringsämnen så är det meningslöst att beskära, eftersom växten då inte är tillräckligt stark för att utveckla nya grenar. Tillgången till rätt mängd näring är därför av yttersta vikt, särskilt efter beskäring.