Näringsinnehåll

Innehåller alla näringsämnen dina träd och buskar behöver.

Totalt är det hela 16 ämnen som är direkt livsviktiga för att alla träd och buskar ska kunna växa och må bra. En obalans och/eller underskott av något av dessa näringsämnen leder till sämre tillväxt, övervintring, fruktsättning samt motståndskraft mot diverse sjukdomar. En garanterat god näringstillgång leder helt enkelt till mer vitala och välmående buskar och träd!Ofta skapar man goda tillväxtbetingelser när man planterar ett träd. Inte alltför sällan tillför man då inköpt jord berikad med extra växtnäring. I takt medträdets etablering och tillväxt, tar dock denna näring successivt slut. En berikning med gödselstavar garanterar därför fortsatt god tillgång till trädets eller buskens växtnäringsbehov!

GrönVäx gödselstav innehåller alla näringsämnen för träd och buskar:
Näringsinnehåll viktprocent: Totalkväve (N) 15 (Varav Nitrat 3,0 Ammonium 7,0 Urea 2,0 Metylenurea3,0) / Fosfor (P) 3,0 / Kalium (K) 11 / Magnesium (Mg) 1,2 / Svavel (S) 9 / Bor (B) 0,036 / Koppar (Cu) 0,015 / Järn (Fe) 0,6 / Mangan (Mn) 0,240 / Molybden (Mo) 0,001 / Zink (Zn) 0,012 /

I samband med beskäring gör GrönVäx gödselstav extra nytta

Grundprincipen vid all beskärning är att ta bort delar av en växt så att andra delar stimuleras att växa snabbare och bli starkare. Detta är helt tydligt vid ”toppning”: knoppen vid änden av en gren är dominerande i förhållande till sidoknopparna, och det innebär att toppknoppen får flest näringsämnen för att växa. Om denna toppknopp tas bort, stimuleras sidoknopparna att växa. Resultatet blir att växten blir fylligare istället för högre. Om en växt inte har tillgång till tillräckligt mycket näringsämnen så är det meningslöst att beskära, eftersom växten då inte är tillräckligt stark för att utveckla nya grenar. Tillgången till rätt mängd näring är därför av yttersta vikt, särskilt efter beskäring. 

Gödselstav